PSYCHOLOGIE
psychické poruchy - studium psychologie - obsahy knížek - psychologické testy - online psychologické programy

   

 
 
   

Nervový systém a neuron - vývoj

Vývojová neurofyziologie I

Vývoj struktury a funkce nervového systému

Nervový systém je hlavním řídícím a integrujícím systémem organismu. Jeho základní funkcí je rychlý a přesný přenos informací z receptorů (čidel přijímajících podněty), jejich centrální zpracování a vysílání nových signálů na efektory (výkonné orgány). Přenášené informace - vzruchy - jsou kódem - souborem značek - nervové soustavy.

Souvislost mezi fyziologickými procesy a psychickými jevy není možné popřít. Souvislost psychického vývoje s vývojem nervové soustavy je nejvíc patrná v patologii. Změny činnosti mozku způsobené úrazem, drogami, dědičností apod. se promítnou do psychiky (nemocný vnímá v horečce okolí odlišně, předměty mu připadají obludně velké....). Celá souvislost však není takto jednoduchá; psychické jevy prostě nejsou produktem mozkové činnosti ve stejném smyslu jako žaludeční kyselina je produktem žaludeční sliznice. Psychické jevy nejsou totožné s procesy probíhajícími v mozku, jak to předpokládá teorie identity. Empirické poznatky nasvědčují tomu, že souvislost mezi procesy v CNS a psychickými jevy je oboustranná (interakční teorie).

Stavba nervového systému

Činnost nervové soustavy je podmíněna stavbou a funkcí jednotlivých nervových buněk a jejich vzájemnými vztahy. V CNS vytvářejí nervové buňky komplikovanou propojenou prostorovou síť, se kterou jsou v kontaktu gliální (podpůrné) elementy. Mezi jednotlivými buňkami jsou úzké mezibuněčné prostory, které slouží k přísunu živin a odváděním katabolitů (látek vzniklých štěpením v organismu).

NEURON

Neuron je základní jednotkou nervové soustavy (strukturu popsal 1835 JE Purkyně). Pojem neuron zahrnuje tělo nervové buňky včetně výběžků.

Podstatnou částí každého neuronu je tělo - soma - ohraničené plazmatickou membránou (tenkou blanitou vrstvou).

Výběžky, které přijímají vzruchy, jsou označovány jako dendrity; bývá jich na neuronu vyšší počet, bývají kratší a bohatě se větví - dendritická arborizace. Na povrchu dendritů jsou tzv. dendritické trny, jejichž základní funkcí je modulace - pozměňování - postsynaptického potenciálu při jeho přechodu ze synapse na dendrit.

Výběžek, který vede vzruch směrem od těla neuronu je nazýván axon - neurit vystupující většinou přímo z těla neuronu. Kromě vedení vzruchů je jeho důležitou funkcí transport některých látek z těla neuronu. Většina axonů je obalena v celém rozsahu myelinovou pochvou. Výjimku tvoří pouze začátek axonu a tenké větvě terminálního větvení. Myelinová pochva (myelin - obal tvořený tuky a bílkovinami) se významně podílí na přenosu vzruchu; čím je nervové vlákno a myelinová pochva silnější, tím rychleji vede axon vzruchy. Myelin nepokrývá neurit souvisle, je přerušován Ranvierovými zářezy.

Ontogenetický vývoj nervové buňky

Nervová tkáň vzniká z neuroektodermálního epitelu medulární (míšní) trubice. V průběhu třetího týdne buňky rychle proliferují (množí se) a v průběhu čtvrtého týdne dochází k jejich diferenciaci. Vznikající tkáň získává postupně síťovitý charakter. Současně dochází k základní záležitosti - vzniká základ dvou linií buněk; první je zastoupena neuroblasty, ze kterých potom vznikají neurony, druhá je tvořena spongioblasty, které jsou základem neuroglií (podpůrných buněk).

V desátém až dvacátém týdnu embryonálního vývoje je nejvýznamnějším procesem multiplikace (zvyšování počtu) neuroblastů a současně dochází k jejich migraci na definitivní pozice.

Od druhého trimestru těhotenství do konce druhého roku života dochází k nejrychlejšímu rozvoji nervové tkáně. Ve všech oblastech mozku se zintenzivňuje maturace (zrání) a diferenciace neuronů, zejména intenzivní je vývoj arborizace (větvení neuritů a dendritů), tvoří se nové synapse a probíhá intenzivní myelinizace. Stejný vývoj probíhá u neuroglie (vznik, diferenciace, migrace).

Zdroj:
Josef Langmeier, Miloš Langmeier, Dana Krejčířová: Vývojová psychologie s úvodem do vývojové neurofyziologie. H&H, Praha 1998
Psychoweb.cz doporučuje psychotesty:

Test emoční inteligence
Dokážete komunikovat s druhými, umíte správně odhadnout, jak se cítí? Vládnete svým emocím nebo ony ovládají vás?


Test typů a poruch osobnosti
Jaké je celkové zaměření vaší osobnosti? Nemáte některé vlastnosti příliš silně nebo naopak příliš slabě vyvinuté?


Test psychických poruch
Dělá vám starosti vaše psychika? Chcete pomoci odhadnout, jak jste na tom s duševním zdravím?


Sociální test osobnosti
Jaké máte předpoklady pro kvalitní a trvalé vztahy s druhými lidmi? Umíte je vytvářet a dokážete si druhé udržet?


Test profesní orientace
Na jakou školu nebo práci se hodíte? S jakou profesí ladí vaše osobnost?


Test výkonu a motivace
Snažíte se, ale výsledky se nedostavují? Co vám brání v úspěchu a výkonu?


Test paměti
Jak funguje vaše paměť? Jak dobří jste v zapamatování a vybavení?


Test mentální výkonnosti
Myslí vám to pružně, rychle a bezchybně? Neselháváte v pozornosti? Necháte se snadno rozhodit?


Základní test osobnosti
Jaký je základ vaší osobnosti? O co se můžete opřít a co vám naopak komplikuje život?
 
 

© psychoweb.cz 2009-2017 Všechna práva vyhrazena. Jakékoli kopírování, další zveřejňování a šíření jakýchkoli textů, obrázků, fotografií, zdrojových kódů nebo jiných částí webu je bez písemného souhlasu zakázáno. Kontakt | Reklama | Podmínky použití | Seznam literatury      

Doporučujeme weby: Partneři | Deprese | Schizofrenie | Sebevražda | Psychotesty | Angličtina | Hypnóza | Test paměti a IQ v akci | Psychologie barev | Syndrom vyhoření | Psychotesty pro řidiče |
Psychotesty k policii | Psychologie - poradna | Nevěra | Seznam psychologů | Relaxace ke stažení | Testy a psychotesty | Test partnerského vztahu | Jak se zbavit úzkosti a deprese | Kurzy psychologie online | Psychoterapie | Přijímačky na psychologii | SEO webu sledují SEO nástroje.cz |