PSYCHOLOGIE
psychické poruchy - studium psychologie - obsahy knížek - psychologické testy - online psychologické programy

   

 
 
   

William Stern - personologické pojetí

seznam použitých zkratek

William Lewis Stern (1871-1938)

personologické pojetí osobnosti

shrnutí toho nejdůležitějšího:
neopakovatelnost a složitost O, jednota a identita
cílesměrnost
vývoj od neurčitosti diferenciací ke stále větší strukturovanosti
IQ, teorie konvergence
Životopis W. Sterna:
Němec  rodné jméno Wilhelm Louis Stern, začínal u Ebbinghause, 1916 katedra P v Hamburku, kde 1919 založil Hamburský P institut. Zabýval se diferenciální P - studiem individ. rozdílů, psychotechnikou, zavedl pojem IQ, pracoval hlavně v dětské a pedagogické P. 1938 emigroval do USA, krátce profesor.

Někt. díla: Die menschliche Personlichkeit, Allgemeine Psychologie auf personalistischer Grundlage


Stern posazoval chápání osobnosti nikoli jako sumu projevů a dějů, ale komplex v aktivním vztahu se svým prostředím - neopakovatelná individualita a složitost O

navzájem související prvky osobnosti

substancialita - tzv. mnohojednotnost
  • O se skládá z částí, ale není jejich sumou, nýbrž "unitas multiplex"
  • struktura - od hlubinných vrstev tvořících svéráznost já po vnější, světu nastavované části - jednota vědomí a nevědomí, reálného a potenciálního
  • identita já trvá i přes probíhající změny
kauzalita, interakční cílesměrnost
  • bytí a Č jsou nerozlučnými a základními aspekty O
  • neustále směřuje k cíli - "causa finalis" (teleologie)
  • teorie konvergence jako reakce na nativismus a empirismus > vzájemné působení světa a cílově zaměřené bytosti
individualita, zvláštnost O jako JÁ
  • osobnost je ohraničena vůči světu; je to celostní, nedělitelný útvar, který své bytí projevuje dovnitř a ven > jednota prožívání vl. existence a vybíjení aktivity in i out

Podstata, projevy, formování a rozvíjení O probíhá v dialogu se světem. WS staví na spekulativní, fil. úrovni.
model dimenzí osobnosti:
> prostorové - vnitřní i vnější prostor
> rozprostraněnost v čase - od přítomnosti směrem k min. a bud.

O se vyvíjí od stavu neurčitosti a difúznosti ke stále bohatší a výraznější strukturovanosti (diferenciace).
Sternův přístup je značně spekulativní, nicméně aktuálními tématy zůstávají teorie konvergence, nutnost pojímat O jako celek s vlastní živ. historií a spojování nomotetických a idiografických hledisek (hledání obecných zákonitostí x poznání individuálních případů).Psychoweb.cz doporučuje psychotesty:

Test emoční inteligence
Dokážete komunikovat s druhými, umíte správně odhadnout, jak se cítí? Vládnete svým emocím nebo ony ovládají vás?


Test typů a poruch osobnosti
Jaké je celkové zaměření vaší osobnosti? Nemáte některé vlastnosti příliš silně nebo naopak příliš slabě vyvinuté?


Test psychických poruch
Dělá vám starosti vaše psychika? Chcete pomoci odhadnout, jak jste na tom s duševním zdravím?


Sociální test osobnosti
Jaké máte předpoklady pro kvalitní a trvalé vztahy s druhými lidmi? Umíte je vytvářet a dokážete si druhé udržet?


Test profesní orientace
Na jakou školu nebo práci se hodíte? S jakou profesí ladí vaše osobnost?


Test výkonu a motivace
Snažíte se, ale výsledky se nedostavují? Co vám brání v úspěchu a výkonu?


Test paměti
Jak funguje vaše paměť? Jak dobří jste v zapamatování a vybavení?


Test mentální výkonnosti
Myslí vám to pružně, rychle a bezchybně? Neselháváte v pozornosti? Necháte se snadno rozhodit?


Základní test osobnosti
Jaký je základ vaší osobnosti? O co se můžete opřít a co vám naopak komplikuje život?
 
 

© psychoweb.cz 2009-2017 Všechna práva vyhrazena. Jakékoli kopírování, další zveřejňování a šíření jakýchkoli textů, obrázků, fotografií, zdrojových kódů nebo jiných částí webu je bez písemného souhlasu zakázáno. Kontakt | Reklama | Podmínky použití | Seznam literatury      

Doporučujeme weby: Partneři | Deprese | Schizofrenie | Sebevražda | Psychotesty | Angličtina | Hypnóza | Test paměti a IQ v akci | Psychologie barev | Syndrom vyhoření | Psychotesty pro řidiče |
Psychotesty k policii | Psychologie - poradna | Nevěra | Seznam psychologů | Relaxace ke stažení | Testy a psychotesty | Test partnerského vztahu | Jak se zbavit úzkosti a deprese | Kurzy psychologie online | Psychoterapie | Přijímačky na psychologii | SEO webu sledují SEO nástroje.cz |