PSYCHOLOGIE
psychické poruchy - studium psychologie - obsahy knížek - psychologické testy - online psychologické programy

   

 
 
   

Záhady experimentální psychologie - D. Cumminsová (výtažek)

Literární ochutnávka

Denise D. Cumminsová: Záhady experimentální psychologie. Portál, Praha 1998

VYNIKAJÍCÍ  knížka - zájemcům o psychologii vřele doporučujeme. Popisuje mnoho slavných i méně známých experimentů a v té souvislosti se elegantně dozvíte mnohá důležitá fakta.


Exp. psychologie se zabývá výzkumem lidské a zvířecí psychiky.
Descartes a Kant neuznávali, že by lidská duše mohla být vědecky zkoumána. Helmholtzovy pokusy, při nichž dokázal, že mozek nereaguje na podnět okamžitě (takové bylo všeobecné přesvědčení), vyvolaly rozruch a odpor. Helmholtz experimentálně ověřil existenci tzv. reakčního času - podnět > reakce. Freud zase pobouřil veřejnost svojí hypotézou o existenci nevědomí, tj. existenci takové části psychiky, která by nebyla přístupná introspekci.
Wilhelm Wundt
založil r. 1879 v Lipsku první laboratoř na zkoumání psychických dějů = počátek exp. psychologie.
Klinický psycholog = praktický lékař; exp. psycholog = biolog.

Baseballový pálkař - míček nemůže vidět, ale přesto ho odpálí - stačí mu zachytit moment, kdy míček opouští ruku nadhazovače - na základě toho si spočítá trajektorii míčku (rychlost, rotace) a místo, kde má míček odpálit.

Mozek - 2% naší hmotnosti, 20% spotřeby kyslíku; mozková činnost se měří v řádech milisekund (PC v nano). Neurony se neobnovují, ale poslední výzkumy ukázaly možné využití kmenových buněk a epidermálního mozkového faktoru, nebo mozkových buněk potracených plodů.

Učení = úprava synapsí - činí neurony více nebo méně náchylnými k sepnutí v okamžiku, kdy se dostaví signály podle urč. vzorce.

Aristoteles považoval mozkovou kůru za orgán, který má ochlazovat hlavu, tělo - a je fakt, že úniky tepla jsou všemi těmi záhyby značné.

1950 - Wilder Penfield zkoumal epileptiky, stimuloval části mozkové kůry, čímž vyvolával pocity a počitky u pacientů; částečně tak zmapoval mozek, kde co sídlí

Poškození zrakového centra okcipitálních laloků:

 • zraková agnozie - schopnost vidět, ale ne viděné rozpoznat, pojmenovat, co vidí
 • tzv. nevidoucí vidění - člověk si není vědom svých zrakových vjemů, ale přitom se vyhýbá nábytku apod., jen tvrdí, že je slepý
 • tzv. popřená slepota - člověk si neuvědomuje, že nevidí; naráží do zdí a nábytku a tvrdí, že pokoj je přeplněný, vědomě nelže

V čelních lalocích sídlí vyšší kognitivní schopnosti - myšlení, logické uvažování a řeč.
LH - zpracovává uspořádání věcí v čase; PH - uspořádání věcí v prostoru
Vzpomínky jsou roztroušeny po celé mozkové kůře.

Vnímání

Nevnímáme přímo realitu, vše nám je zprostředkováno percepčním systémem a mozkovou činností. Vnímáme ty nejlepší odhady svého mozku ohledně dění tam venku. Disproporce mezi skutečností a naším vnitřním prožitkem je způsobena urč. vlastnostmi našich smyslů. Např. aby se zdál pokoj 2x světlejší, intenzitu světla je třeba zvýšit 9x - zrakové ústrojí (oči + mozek) zeslabují změny v intenzitě osvětlení (za slunečného dne je venku 1000x větší osvětlení než v místnosti). Naopak bolestivé podněty jsou zesilovány.
Člověk je od narození predisponován vnímat lidský obličej jako objekt zvláštní důležitosti. Novorozenci - obličej s rozházenými částmi (oči dole, nos na čele...) ignorují, normálnímu věnují pozornost. Lokalizováno v PH - parietální oblast; nádor nebo poranění > tzv. obličejová agnozie - neschopnost rozpoznávat tváře (M poznal svoji Ž podle brýlí a klobouku).
Maska - vnější, normální strana - konvexní rysy; vnitřní - konkávní. Konkávní se nám vždy jeví jako normální, konvexní strana - mozek trvá na tom, že nic takového jako konkávní tvář neexistuje, takže nemůžeme vidět obličeje jinak než jako konvexní.

Kojenci 4 týdny - uvědomují si souvislost mezi tím, jak věci vypadají a jaké jsou na omak (hladká a zvrásněná kulička).
Vnímání závisí na učení. Müller-Layerova iluze (šipky) - zdají se být rozdílně dlouhé jen lidem, kteří žijí v prostředí, kde se vyskytují rovné čáry a rohy; afričtí Zuluové této iluzi nepodléhají.
Kdo je od narození slepý a je mu vrácen zrak až v pozdním věku, nenaučí se vidět, správně vidí jenom věci, které předtím zvládl hmatem.
Vrozené zrakové vědění se ztrácí, je-li nepoužíváno. Raná deprivace zrakové oblasti = špatný vývoj zraku.
Pokus s koťaty - spojeny jhem, jedno chodí, druhé se vozí; nemohlo si spojit zrakové podněty s motorickými vjemy a ostatními smysly - protože se zrak. vjemy nikdy nespojily s jiným podnětem, neměly pro kotě žádný význam - to se nebránilo, když se k němu přiblížil nějaký předmět apod.

Škrábání nehtů po tabuli - varovný křik primátů před dravcem.
Aby mozek zvládl zpracovávání toho obrovského kvanta podnětů, využívá vrozené vědění a vědění získané v interakci člověka a prostředí.


spánek

 • většina úmrtí kolem 6. hod. ráno, kdy je nejvíc snů
 • mozek moc neodpočívá
 • usnutí - RAS (retikulární aktivační systém) starého mozku - udržuje bdělost, poškození RAS > kóma, stimulace RAS > vysoká ostražitost
 • RAS odděluje kortex od zbytku těla - jednak izolace od smyslových vjemů, aby nemohly kortex aktivovat, pak také odpojení motorického centra kortexu od svalů, abychom nemohli provádět své sny
 • i ve spánku mozek monitoruje podněty a důležité nás probudí - coctail-party efekt v noci

deprivace REM spánku > ozvěnový efekt
REM
(obnova mozkových tkání, syntéza bílkovin, zapamatování předchozích vzpomínek) a 4. spánková fáze (obnova tělesných tkání) jsou nejdůležitější (nejsilnější reakce na jejich deprivaci); barbituráty snižují jejich množství - proto neodpočatí; po těžké práci více 4. fáze, po intenzivním studiu více REM
DSPS (delayed sleep phase syndrom) - syndrom opožděné spánkové fáze > rozhozený cyklus spánek / bdění; v určitých fázích dne je spánek nemožný nebo obtížný - tuto fázi většina lidí opouští kolem 22. hod. a vstupuje do ní kolem 7 hod.; lidé trp. nespavostí ji opouštění v 1 - o 4 hod. později

analgetika - blokují přenos bolestivých podnětů z těla do mozku
obecná anestetika - působí na CNS, ztráta vědomí a vnímání celého těla
narkóza:
1.       sedativum - proti úzkosti
2.       další sedativa nebo narkotika > anestezie, "kontrolované kóma"
3.       látky navozující ochromení svalů, protože mezižeberní jsou taky out - dýchací přístroj
4.       během operace je anestezie udržovaná pomocí směsi O a oxidu dusného (rajský plyn, použ. se před novokainem); nebo nitrožilně narkotika

Proč narkóza - vyloučit volní i mimovolní pohyby, nepřítomnost bolesti, amnézie
Jenže vzpomínky pod narkózou, zejména sluchové, jsou doloženy (při operaci jakoby krize - hypnóza, opakuje, rozruší se), ale i pokud během operace uvolňující hudba, je rychlejší uzdravení > záleží, jaká se použije anestetická droga na udržení kómatu

Feťáci - předávkování často souvisí s fetováním v jiném než obvyklém prostředí; absťák je silnější v prostředí, kde obvykle fetují
Teorie oponujícího procesu drogové závislosti
- mozek kompenzuje nadcházející zátěž způsobenou příjmem drogy tehdy, kdy mu okolí signalizuje, že zátěž přijde > feťácké doupě - kahany, jehly atp.; mozek se naučil, že droga např. snižuje tep, takže při spatření jehly, kdy ví, že přijde droga, tj. snížení tepu, mozek tep zvýší, aby tím kompenzoval účinek drogy - ta tep sníží, ale z úrovně zvýšené, takže člověku se nic nestane > zvyšování dávek, růst drogové tolerance; ale pak v prostředí, které mozku nenapoví, že se blíží droga a on nezvýší tep, se může feťák předávkovat i svou obvyklou dávkou, protože její účinek není kompenzován
Proto taky silný absťák v prostředí, kde člověk fetuje - mozek na to tělo připraví, ale kompenzační droga nepřijde > nepříjemné, feťák by drogu potřeboval, aby se uvedl do normálu > proto recidivy, relapsy; prostředí léčebny neobsahuje podněty pro spuštění absťáku

Hazardní hry

 • fungují na principu operantního podmiňování
 • holub si může vybrat - klovat do disku, který dá spolehlivě po urč. počtu klovnutí urč. množství potravy; nebo do disku, který dává nepravidelně různá možtsví > holubi volí v 70-90% případů druhý disk - hazard, ačkoli získali pouze 20-50% potravy, kterou by měli z jistého disku a ztráceli na váze > převedeno do řeči peněz - hazardní hry 
 • odpověď je v občasném posílení - jednání pak přetrvává ve stejné intenzitě i bez posílení; je-li odměňování náhodné, tj. člověk neví, kdy přijde odměna, snaží se pořád 
 • ruleta - pořád na červenou, i po 10 neúspěších, už to musí přijít > ale pravděpodobnost je u každého točení 50/50 bez ohledu na předchozí a budoucí otočení > jenže oper. podm. - čím více pokusů bez posílení - výhry, tím intenzivnější přesvědčení, že posílení - výhra je na dosah

Biofeedback

 • ovlivňovat operantním podm. lze i mimovolní aktivity 
 • napojit na přístroj měřící nějakou mimovol. aktivitu a osoba je posílena kdykoliv se tato aktivita změní žádoucím směrem 
 • měřič EEG vydává tóny > "snažte se udržet vyšší tón", nikdo neví jak přesně, ale jde to 
 • nuda = theta vlny; vyšší tón se ozývá, když je theta intenzivnější, tím se posiluje a člověk se udrží v theta rytmu; funguje to i když se vyšší tón ozve při poklesu theta aktivity 
 • využ. se při léčení migrény a hypertenze; u migrény se musí snížit množství krve protékající mozkem > zvýší se množství krve v rukách (rozehřátím); na rukách teploměr a když je teplota žádoucí, ozve se tón a člověk se jednoduše "snaží", aby zněl; to se jim daří a tím migréna ustupuje 
 • u krys prokázáno - když se snížila/zvýšila srd. aktivita, stimulovalo se centrum slasti; krysy se naučily hrát si se svým srdečním tepem tak, aby byly stimulovány

Psychoweb.cz doporučuje psychotesty:

Test emoční inteligence
Dokážete komunikovat s druhými, umíte správně odhadnout, jak se cítí? Vládnete svým emocím nebo ony ovládají vás?


Test typů a poruch osobnosti
Jaké je celkové zaměření vaší osobnosti? Nemáte některé vlastnosti příliš silně nebo naopak příliš slabě vyvinuté?


Test psychických poruch
Dělá vám starosti vaše psychika? Chcete pomoci odhadnout, jak jste na tom s duševním zdravím?


Sociální test osobnosti
Jaké máte předpoklady pro kvalitní a trvalé vztahy s druhými lidmi? Umíte je vytvářet a dokážete si druhé udržet?


Test profesní orientace
Na jakou školu nebo práci se hodíte? S jakou profesí ladí vaše osobnost?


Test výkonu a motivace
Snažíte se, ale výsledky se nedostavují? Co vám brání v úspěchu a výkonu?


Test paměti
Jak funguje vaše paměť? Jak dobří jste v zapamatování a vybavení?


Test mentální výkonnosti
Myslí vám to pružně, rychle a bezchybně? Neselháváte v pozornosti? Necháte se snadno rozhodit?


Základní test osobnosti
Jaký je základ vaší osobnosti? O co se můžete opřít a co vám naopak komplikuje život?
 
 

© psychoweb.cz 2009-2017 Všechna práva vyhrazena. Jakékoli kopírování, další zveřejňování a šíření jakýchkoli textů, obrázků, fotografií, zdrojových kódů nebo jiných částí webu je bez písemného souhlasu zakázáno. Kontakt | Reklama | Podmínky použití | Seznam literatury      

Doporučujeme weby: Partneři | Deprese | Schizofrenie | Sebevražda | Psychotesty | Angličtina | Hypnóza | Test paměti a IQ v akci | Psychologie barev | Syndrom vyhoření | Psychotesty pro řidiče |
Psychotesty k policii | Psychologie - poradna | Nevěra | Seznam psychologů | Relaxace ke stažení | Testy a psychotesty | Test partnerského vztahu | Jak se zbavit úzkosti a deprese | Kurzy psychologie online | Psychoterapie | Přijímačky na psychologii | SEO webu sledují SEO nástroje.cz |