PSYCHOLOGIE
psychické poruchy - studium psychologie - obsahy knížek - psychologické testy - online psychologické programy

   

 
 
   

Základní formy strachu - F. Riemann (výtažek)

Literární ochutnávka

Fritz Riemann: Základní formy strachu. Portál, Praha 1998
Pro hloubavé zájemce o psychologii a psychoanalické interpretace.Strach patří k životu - souvisí s našimi závislostmi, vědomím smrtelnosti ... S dobou se mění předměty strachu (zatmění slunce - AIDS); metody zvládání - v souč. více farmak na úkor magie. Strach je varováním před nebezpečím a současně výzvou k jeho přijetí a zvládnutí.

Dva základní protikladné požadavky (antinomie):

nezávislost                   
>> stát se jedinečnou, neopakovatelnou individualitou, ne masovou bytostí            
>> sebeuskutečnění               
>> hrozí osamělost, izolace (čím víc individ., tím víc sám)

závislost
>> život v pospolitosti, sounáležitosti, otevřenost světu, společnost
>> hrozí ztráta sebe sama

***

statika, trvání                   
>> plánovat, žít jakoby v předvídatelné budoucnosti                         
>> přitom ale vědomí pomíjivosti všeho

změna
>> stále být ochoten měnit se, vyvíjet, neulpívat, nestagnovat
>> strach ze svazování normami, konvencemi, ...


tedy základní strach pramení z:
1)    sebeuskutečnění - tento strach prožíváme jako nezajištěnost, izolaci
2)    sebeodevzdání - ztráta já, závislost
3)    nutnosti - definitivnost, nesvoboda
4)    proměny - pomíjivost, nejistota


•    usilovat o rovnováhu protikladů
•    silné, dlouhodobé strachy a úzkosti jsou deformující hlavně v dětství, kdy čl. ještě neumí vyrovnávat se s nimi; optimální strach podporuje vývoj
•    uvedené neurotické struktury O jsou normální struktury, v nichž převážila jedna složka:
•    schizoidní (podle Říčana se k neurózám obvykle neřadí)
•    depresivní
•    nutkavé
•    hysterickéSchizoidní osobnost

•    strach z odevzdání, silná potřeba sebevymezení, sebezáchovy
•    soběstačnost, nezávislost, nikoho nepotřebovat, odstup, žádná intimita, duševní blízkost
•    schizoida dlouho známe, aniž bychom ho poznali
•    kvůli svému distancování se nedozví moc o svém okolí, izolace vzrůstá, snižují se soc. dovednosti; narůstá nejistota, zda jeho myšlenky jsou fakt nebo jen tušení či domněnky >> neví, zda to, co prožívá, vnímá správně (vysmívá se mi nebo si to jen namlouvám?)
•    bdělá nedůvěra až chorobná vztahovačnost
•    omezení soc. oblasti > směřuje do exaktních věd, chce "jasné" věci
vztahy
•    problém začíná ve školce, škole, v pubertě - při začleňování se do skupin, hledání partnera
•    ne dlouhodobé - musel by se otevřít; často je účelově sexuální vztahy, střídání partnerů
•    vazbu prožívá jako nátlak na to jediné, co má a čemu věří - sebe, svoji integritu
•    malá empatie, strach z náklonnosti, prevence zklamání
•    pochybnosti o lásce partnera - žárlivost, vyžadování důkazů, sadismus, cynismus; projevy náklonnosti partnera = špatné svědomí, manipulace
•    odštěpená pudová stránka, neintegrované city > deviace (přílišná masturbace, fetišismus, pedofilie)
•    často reformátor manželství - oddělené ložnice, tolerovaná nevěra; proti konvencím svůj životní styl ... spíše kamarádské a zájmové vztahy
•    kdo schizoida přijme, jaký je, má jeho hlubokou oddanost, kterou on pouze neumí přiznat a projevit

...
...
...
Psychoweb.cz doporučuje psychotesty:

Test emoční inteligence
Dokážete komunikovat s druhými, umíte správně odhadnout, jak se cítí? Vládnete svým emocím nebo ony ovládají vás?


Test typů a poruch osobnosti
Jaké je celkové zaměření vaší osobnosti? Nemáte některé vlastnosti příliš silně nebo naopak příliš slabě vyvinuté?


Test psychických poruch
Dělá vám starosti vaše psychika? Chcete pomoci odhadnout, jak jste na tom s duševním zdravím?


Sociální test osobnosti
Jaké máte předpoklady pro kvalitní a trvalé vztahy s druhými lidmi? Umíte je vytvářet a dokážete si druhé udržet?


Test profesní orientace
Na jakou školu nebo práci se hodíte? S jakou profesí ladí vaše osobnost?


Test výkonu a motivace
Snažíte se, ale výsledky se nedostavují? Co vám brání v úspěchu a výkonu?


Test paměti
Jak funguje vaše paměť? Jak dobří jste v zapamatování a vybavení?


Test mentální výkonnosti
Myslí vám to pružně, rychle a bezchybně? Neselháváte v pozornosti? Necháte se snadno rozhodit?


Základní test osobnosti
Jaký je základ vaší osobnosti? O co se můžete opřít a co vám naopak komplikuje život?
 
 

© psychoweb.cz 2009-2017 Všechna práva vyhrazena. Jakékoli kopírování, další zveřejňování a šíření jakýchkoli textů, obrázků, fotografií, zdrojových kódů nebo jiných částí webu je bez písemného souhlasu zakázáno. Kontakt | Reklama | Podmínky použití | Seznam literatury      

Doporučujeme weby: Partneři | Deprese | Schizofrenie | Sebevražda | Psychotesty | Angličtina | Hypnóza | Test paměti a IQ v akci | Psychologie barev | Syndrom vyhoření | Psychotesty pro řidiče |
Psychotesty k policii | Psychologie - poradna | Nevěra | Seznam psychologů | Relaxace ke stažení | Testy a psychotesty | Test partnerského vztahu | Jak se zbavit úzkosti a deprese | Kurzy psychologie online | Psychoterapie | Přijímačky na psychologii | SEO webu sledují SEO nástroje.cz |