PSYCHOLOGIE
psychické poruchy - studium psychologie - obsahy knížek - psychologické testy - online psychologické programy

   

 
 
   

Základy sociální psychologie - N. Hayesová (výtažek)

Literární ochutnávka

Nicky Hayesová: Základy sociální psychologie. Portál, Praha 2000
Je to sice zábavnější  a také hubenější sociální psychologie než většina tuzemských výtvorů a někdo na ni nedá dopustit, leč nám se zdá tato knížka poněkud chaotická a nepřehledná - zkuste nebo rezignujte.

...

Atribuční teorie
•    identifikace příčin (Heider 1958 - čl. je jako naivní vědec - hromadí info a dělá z nich teorie); přisuzování příčin jevům a jednání druhých i svému
•    protože chceme porozumět světu, upřednostňujeme příčiny trvalé, stálé před přechodnými - umožň. to predikci
•    vnitřní/vnější, ne/kontrolovatelné, stabilní/variabilní příčiny

•    situační atribuce - můžou za to okolnosti
•    dispoziční atribuce - je to věcí povahy, O dispozic

•    Jones a Davis 1965 - utváření odpovídajících závěrů - usoudíme-li na úmyslný čin, dedukujeme z toho cosi o povaze konajícího
•    další faktory ovlivňující sit. nebo disp. atribuci:
•    hédonická relevance - událost je hédonicky relevantní, má-li příjemné nebo nepř. následky; jsme-li zklamaní, hledáme kolem viníka a toho nařkneme ze schválnosti
•    personalismus - zaměření na osobu - postihne-li událost mě osobně, budu ji spíš chápat jako záměrnou, než když se týká více lidí
•    společenská žádoucnost - při hodnocení úmyslu jednajícího

základní atribuční chyba
•    tendence připisovat příčiny chování vlastnostem (postojům) dané osoby a nebrat v potaz situační okolnosti - u druhých
•    u sebe naopak usuzujeme na situační příčiny
•    > skutečný význam pro poznání druhého mají jen informace získané na zákl. neobvyklého chování; chová-li se druhý podle očekávání, mnoho nám to neprozradí; potřeba vysvětlení nastává tehdy, když se něco vymyká běžným scénářům
•    pokud máme s někým velké soc. zkušenosti, budeme ale pravděpodobně neočekávané jednání připisovat okolnostem (8 let ve škole - spolužák se pořád dobře učí, je pilný … najednou dostane pětku - neusoudím na lenost, ale na jiný problém - výpadek, něco doma, …)
•    závisí i na kultuře - velký rozdíl mezi indickými a bílými americkými dětmi - indické častěji usuzují na situační proměnné
•    atribuční styl je podmíněn i dosavadními zkušenostmi jedince - příčiny nezaměstnanosti hledá psycholog, inženýr nebo chemik jinde

kovariace
•    sledování, kdy a jak často dochází k podobným událostem > Harold H. Kelley 1973 - při vysvětlování příčin také využíváme své znalosti o obvyklém chodu věcí (běžně chodí včas, jednou se opozdí - povahou to nebude)
•    tři dimenze kovariace:
•    konzistentnost - stálost jednání urč. osoby - vím, jak se vždycky chovala (normálně chodí včas, jen dneska se zpozdil)
•    konsenzus - jestli se druzí chovají podobně (chodí ke mně všichni pozdě? - asi nemůžou najít dům)
•    charakterističnost - na koho je jednání zaměřeno (chodí pozdě jen za mnou nebo i jinam?)
•    samotná kovariace nevysvětluje úplně naše atribuce > každé vysvětlování má svůj účel a při hledání vysvětlení čerpáme i ze scénářů, očekávání, zkušeností, …

atribuční styly (Weiner)
•    kdo hledá příčiny vnitřní a stálé, více si věří do budoucna na rozdíl od toho, kdo usuzuje na příčiny nestabilní
•    naučená bezmocnost - tzv. depresivní atr. styl - vnitřní příčina s globálním, stálým účinkem

...
...
...

teorie sociálních reprezentací - Serge Moskovici (fr.)
•    podle společnosti > každá přijímá určité vysvětlení častěji, než jiné (nezaměstnanost - student chemie - nezaměstnaní jsou neschopní; studen soc. věd - je těžké najít práci)
•    teorie o tom, jak svět funguje a jaký je - laická epistemologie
•    sdílené soc. repr. jsou důležitou podmínkou efektivní kom.
•    Kruglanski 1980 - některá přesvědčení jsou zakonzervována a odolají i protichůdným info; máme názory, o nichž nikdy nepochybujeme > míra zakonzervovanosti závisí na tom, jak je člověk schopen uvažovat o alternativách a jakou k tomu má motivaci

sociální facilitace
•    Triplet 1898, Allport 1920
•    přítomnost druhých osob zvyšuje odvedený výkon jednotlivce
•    podmínkou je jistá rivalita

sociální lenivost (social loafting - flákání)
•    Latané, Williams a Harkins 1979
•    jednotlivec vynakládá méně úsilí na společnou činnost, než kdyby pracoval sám
•    důležitý faktor - skrytí se v davu

efekt obecenstva
•    Zajonc 1965-80
•    rutinní Č provádíme za přítomnosti jiných lépe, složitější hůře - nárokuje pozornost a ta je rozptýlena vědomím diváků
•    předvést se
•    důležité i složení obecenstva - odborníci, laici, …
•    difúze účinku - je-li jedinec součástí vystupující skupiny, není tak nervózní - efekt obecenstva se rozdělí

žárovkový model soc. vlivu
•    Latané 1981
•    na jedince působí současně několik sil:
•    velikost síly - významní lidé v publiku
•    počet - vliv počtu stoupá jen do urč. míry, pak už je to jedno
•    blízkost - jak často jsme v kontaktu s členy publika

intervence přihlížejících
•    Latané, Darley, Rodin 1968
•    skupina - mnohem méně než jednotl.
•    pluralistická ignorance - přehodnocení situace vyžadující zásah tak, že zásah není třeba
•    difúze odpovědnosti - subjektivní pocit jednotlivců ve skupině, že odpovědnost za situaci se dělí mezi ně
•    důležitá je jednoznačnost situace - někdo leží - je asi opilý … zhroutí se přede mnou - ha, něco mu je

konformita
•    Sherif 1935 - autokinetický efekt - iluze pohybu světelného bodu v tmavé místnosti; individuální odpovědi ohledně pohybu se výrazně lišily, ale ve skupině se brzy vytvořila jakási skup. norma, přičemž u autokin. efektu jakožto u iluze správná odpověď neexistuje
•    Asch 1951 - lidi jsou konformní, i když správná odpověď existuje - čáry; respondent ve skupině přihrávačů špatných odpovědí - 3/4 se přizp.; jeden nesouhlasný ale stačí k nepřizp., i když je jakoby krátkozraký
•    > důkazy, jak silná je motivace vyhnout se konfliktu
•    resp. chtěli potěšit ostatní a tak udávali špatné odpovědi, ale zjistilo se, že při tom prožívají velkou úzkost
•    odmítnuvší se přizpůsobit - velká sebeúcta, víra ve vl. schopnosti - self-efficacy a považují se za čl. s dobrým odhadem
•    můžeme chtít pouze vyhovět, nebo internalizovat názor většiny … až identifikace (U Sherifa - internalizace, u Asche - přizpůsobení bez int. - záleží na míře jednoznačnosti)


•    Moskovici 1976 - teorie soc. ovlivnění
•    většina ovl. menšinu - ta vyhoví, podřídí se moci
•    menšina ovl. většinu - konverze názoru, ale je nutné, aby většina uvěřila
•    > záleží, jak se argumentuje - přesvědčivost, logičnost

poslušnost
•    Milgramovy experimenty 1963
•    prof. psychiatři odhadovali poslušnost na 3% > do 300 V (zoufalství) všichni, 63% až do konce
•    méně, pokud oběť byla v téže místnosti, pokud exp. probíhal v kanceláři v centru města, pokud šly instrukce po telefonu, pokud experimentátor nedával příkazy a učitel mohl svobodně volit, pokud dojem, že exp. je běžným občanem
•    pro učitele přínos
•    podobné ve více zemích, jen v Jordánsku více - 80% a v Austrálii méně - 50%
•    proč těžké neposlechnout? - 1) učitel neměl dělat nic, co by nedělal doposud, 2) svou účastí podepsali implicitní soc. kontrakt, 3) úzkost, která ztěžuje rozhodnutí, 4) nutnost projevit otevřený nesouhlas - když stačil nesouhlas skrytý (po tel.), méně posl.

•    Holfing 1966 - lékař telefonuje do nemocnice - sestra má podat 2x dávku léku - na obalu nebezpečné - 95% poslechlo
•    vliv soc. tlaku způsobeného nerovností

...
...
...Psychoweb.cz doporučuje psychotesty:

Test emoční inteligence
Dokážete komunikovat s druhými, umíte správně odhadnout, jak se cítí? Vládnete svým emocím nebo ony ovládají vás?


Test typů a poruch osobnosti
Jaké je celkové zaměření vaší osobnosti? Nemáte některé vlastnosti příliš silně nebo naopak příliš slabě vyvinuté?


Test psychických poruch
Dělá vám starosti vaše psychika? Chcete pomoci odhadnout, jak jste na tom s duševním zdravím?


Sociální test osobnosti
Jaké máte předpoklady pro kvalitní a trvalé vztahy s druhými lidmi? Umíte je vytvářet a dokážete si druhé udržet?


Test profesní orientace
Na jakou školu nebo práci se hodíte? S jakou profesí ladí vaše osobnost?


Test výkonu a motivace
Snažíte se, ale výsledky se nedostavují? Co vám brání v úspěchu a výkonu?


Test paměti
Jak funguje vaše paměť? Jak dobří jste v zapamatování a vybavení?


Test mentální výkonnosti
Myslí vám to pružně, rychle a bezchybně? Neselháváte v pozornosti? Necháte se snadno rozhodit?


Základní test osobnosti
Jaký je základ vaší osobnosti? O co se můžete opřít a co vám naopak komplikuje život?
 
 

© psychoweb.cz 2009-2017 Všechna práva vyhrazena. Jakékoli kopírování, další zveřejňování a šíření jakýchkoli textů, obrázků, fotografií, zdrojových kódů nebo jiných částí webu je bez písemného souhlasu zakázáno. Kontakt | Reklama | Podmínky použití | Seznam literatury      

Doporučujeme weby: Partneři | Deprese | Schizofrenie | Sebevražda | Psychotesty | Angličtina | Hypnóza | Test paměti a IQ v akci | Psychologie barev | Syndrom vyhoření | Psychotesty pro řidiče |
Psychotesty k policii | Psychologie - poradna | Nevěra | Seznam psychologů | Relaxace ke stažení | Testy a psychotesty | Test partnerského vztahu | Jak se zbavit úzkosti a deprese | Kurzy psychologie online | Psychoterapie | Přijímačky na psychologii | SEO webu sledují SEO nástroje.cz |