PSYCHOLOGIE
psychické poruchy - studium psychologie - obsahy knížek - psychologické testy - online psychologické programy

   

 
 
   

Teorie osobnosti

Teorie osobnosti - úvod
K čemu vám tohle všechno bude a hlavně důležitý seznam zkratekSigmund Freud a psychoanalytická teorie
Životopis, psychanalýza, nevědomí, topografický model psychiky


S. Freud - Intrapersonální konflikty a vývoj libida
Konflikty mezi částmi osobnosti, sny, superego, stadia psychosexuálního vývoje

S. Freud - Pudy, parapraxe, strukturní model
Eros a Thanatos, chybné úkony, druhy úzkosti a obranné mechanismy


Carl Gustav Jung - analytická teorie
Psýché, osobní a kolektivní nevědomí, komplexy, základní archerypy - stín, animus, anima, self...


C. G. Jung - vývoj a typologie osobnosti
Osvojení persony, individuace, setkávání se s archetypy; extraverze, introverze a 8 typů osobnostiAlfred Adler - individuální psychologie
Pocit sounáležitosti, pořadí sourozenců, pocit méněcennosti, komplex nadřazenosti

A. Adler - Životní styl, typologie a tvůrčí já
Individualita, fiktivní finalismus, typ panovačný, zištný, vyhýbající se a sociálně užitečný; kreativní jáKaren Horneyová - sociokulturní teorie
Důležitost vztahů dítěte s rodiči, základní potřeby - uspokojení a bezpečí a jejich frustraceK. Horney - neurotické potřeby, základní strategie
Neurotické potřeby, základní postoje - k lidem, od lidí a proti lidem, neurotická erotika, osobnost ženyHenry A. Murray - ego-psychologická koncepce
Personologie, potřeby a alfa a beta tlaky, tematický apercepční test TAT

Doporučujeme:Harry S. Sullivan - interpersonální teorie psychiatrie
Interpersonální vztahy, prototaxické, parataxické a syntaktické kognitivní procesyH. S. Sullivan - vývoj osobnosti
Důležitost kojení pro dítě, koncepce dobrého a zlého prsu, vývoj osobnosti v 6 stadiíchErich Fromm - humanistická psychoanalýza
Význam společnosti, pocity nejistoty a bezvýznamnosti,E. Fromm - potřeby, charakter a orientace
Existenciální potřeby, temperament a charakter, typy neproduktivní orientaceErik H. Erikson - psychosociální (ego) teorie
Vývoj osobnosti, závislost na sociálním kontextu, celoživotní průběh vývojE. H. Erikson - Teorie "osmi věků člověka"
8 epigenetických stadií, v nichž se řeší konflikty a výsledkem je dosažení jisté ctnostiBehaviorismus - základní charakteristika
Klasický a neo-behaviorismus, důraz na chování, otázka: potřebuje psychologie pojem osobnost?Behavioristé Pavlov, Watson, Tolman a Hull
Klasické podmiňování, chování a zase chování, intervenující proměnná a pudové potřebyBurrhus F. Skinner - operantní behaviorismus
Operantní podmiňování, role zpevnění, postupná aproximace, osobnost je black boxDollard a Miller - subjektivní behaviorismus
Potřeby, signály, odezvy, zpevnění a návyky, důležitost dětství, typologie konfliktůJulian B. Rotter - teorie sociálního učení
Teleologie - cílesměrnost lidského chování, důraz na predikci - předvídání, předvídatelnost chování
J. B. Rotter - potřeby a místo kontroly
Teorie potřeb, místo kontroly neboli lucus of control a
2 typy lidí - internalisté externalistí, test I-E škála
William Stern - personologické pojetí osobnosti
Osobnost je neopakovatelná a vytváří se v interakci s prostředím - teorie konvergence; měření IQ

Raymond B. Cattell - rysová a faktorová teorie
Faktorová analýza, predikce, psychometrie; typy rysů - obecné / jedinečné - povrchové/ pramenné rysyR. B. Cattell - typy dat, dotazník 16PF
Získávání dat - L-data, Q-data, T-data, dotazník 16PF, dynamika -ergy, sentimenty a postojeHans J. Eysenck - rysový a empirický přístup
Faktorová analýza, superrysy, rysy, habituální a specifické odezvy, extraverze, neuroticismus


BIG FIVE - lexikální přístup k osobnosti
Lexikální přístup, 5 základních faktorů - surgence, příjemnost, svědomitost, stabilita, kulturnostKurt Lewin - teorie pole
Gestaltpsychologie, vztahy celku a části, závislost člověka na vnějších dějíchK. Lewin - topologická struktura osobnosti
Životní prostor tvořen osobou a psychologickým okolím; valence, diferenciace a integraceDmitrij N. Uznadze - teorie ustanovky
Zaměřenost na určité chování, fixovaná a dispoziční ustanovkaGordon W. Allport - systematický eklekticismus
Systematický versus kavčí eklekticismus, idiografický přístup, úcta k jedinci, temperament a charakterG. W. Allport - rysy
Rysy rysů, vztah rysů a sociálního prostředí, obecné rysy - kardinální, cenrtální a sekundární dispoziceG. W. Allport - proprium a vývoj osobnosti
Proprium a vývoj osobnosti v osmi funkcích propria, sebeuplatnění, sebeobraz, poznávající jáG. W. Allport - funkční autonomie a hodnoty
Perseverující a propriate funkční autonomie, hodnotový typ teoretický, sociální, náboženský...Klára A. Samková

Romská otázka


"Romská otázka" je populárně pojatá, avšak na vědeckých základech stojící práce, která se zabývá psychologickými příčinami sociálního vyloučení Romů.
Ve svém výkladu autorka využívá širších poznatků práva, filosofie i psychologie i osobní hluboké znalosti romské komunity. Výklad dochází k závěrům, že řešení problematiky sociálního vyloučení Romů pouze nástroji sociální práce je již od začátku odsouzeno k nezdaru, neboť sociální práce některé symptomatické projevy pouze zneviditelňuje, neodstraňuje však hlubinnou příčinu sociální vyloučenosti. Práce odmítá tvrzení, dle kterého ti členové české společnosti, kteří protestují proti současnému uspořádání a tzv. řešení romské otázky, jsou rasisté. Naopak, je potřeba hledat důvody současného neúspěchu dosavadních programů a kritiku vládních programů není možno zaměňovat pod záminkou falešného humanismu s rasismem.
Předkládaná práce přináší nové paradigma, umožňující vytvořit východisko k hledání jiných strategií pro řešení romské otázky, strategií od oněch dosavadních odlišných. Strategií s reálnou nadějí na skutečný a trvalý úspěch.
Recenze - Jiří Stuna
Fenomenologie a existencialismus
Soren Kirkegaard, důraz na svobodu a svobodu volby, odpovědnost; Dasein- bytí zdeEdmund Husserl
Souvislost fenoménů (jevů), činů a já; vnímání na základě intuiceKoffka a Köhler - Gestalt psychologie
Tvar a pozadí, jejich odlišování v procesu diferenciace, svoboda volbySnygg a Combs - fenomenologický přístup
Vjemové pole, jevové já a sebepojetí; diferenciace; zrání a adekvátnostCarl R. Rogers - fenomenologie, self teorie
Přístup zaměřený na klienta, individualita, svoboda; sebeaktualizace - realizace svých možnostíC. R. Rogers - jevové pole a kongruence
Organismus a já - self; reálné já a ideální já > sebepojetí; kongruence, Q-tříděníKurt Goldstein - holistická teorie
Holistický pohled na osobnost, gestaltismus, pojem sebeaktualizace, konkrétní a abstraktní chováníAbraham H. Maslow - humanistický přístup
Holistický pohle, důraz na svobodu, odpovědnost, stávání se, odlišnost d zvířat; seberealizaceA. H. Maslow - teorie motivace
Hierarchie potřeb; D - deficientní potřeby a B - růstové potřeby; funkční autonomie


A. H. Maslow - sebeaktualizace
Sebeaktualizace není pro každého - znaky seberealizujících se osob; B - hodnoty
Viktor E. Frankl - logoterapie
Vůle ke smyslu, noologická dimenze, vykonání činu, prožití hodnoty, utrpeníV. E. Frankl - cíl a smysl života
Osobní povolání, existenciální vakuum, nedělní neuróza; objevování smyslu životaGeorge A. Kelly - konstruktová teorie
Kognitivní přístup, člověk je vědec, který konstruuje svou realitu; osobní konstrukty

G. A. Kelly - motivace a REP test
Pojetí motivace, cyklus C-P-C, REP test k odhadu osobních konstruktů
Tučně
jsou uvedena jména nebo témata, která jsou považována za základní a s nimiž by se měl uchazeč o studium určitě seznámit. Podrobnostmi se netrapte, stačí jen přehled - abyste třeba netvrdili, že Freud a Watson měli stejný názor na lidskou podstatu a podobně.Psychoweb.cz doporučuje psychotesty:

Test emoční inteligence
Dokážete komunikovat s druhými, umíte správně odhadnout, jak se cítí? Vládnete svým emocím nebo ony ovládají vás?


Test typů a poruch osobnosti
Jaké je celkové zaměření vaší osobnosti? Nemáte některé vlastnosti příliš silně nebo naopak příliš slabě vyvinuté?


Test psychických poruch
Dělá vám starosti vaše psychika? Chcete pomoci odhadnout, jak jste na tom s duševním zdravím?


Sociální test osobnosti
Jaké máte předpoklady pro kvalitní a trvalé vztahy s druhými lidmi? Umíte je vytvářet a dokážete si druhé udržet?


Test profesní orientace
Na jakou školu nebo práci se hodíte? S jakou profesí ladí vaše osobnost?


Test výkonu a motivace
Snažíte se, ale výsledky se nedostavují? Co vám brání v úspěchu a výkonu?


Test paměti
Jak funguje vaše paměť? Jak dobří jste v zapamatování a vybavení?


Test mentální výkonnosti
Myslí vám to pružně, rychle a bezchybně? Neselháváte v pozornosti? Necháte se snadno rozhodit?


Základní test osobnosti
Jaký je základ vaší osobnosti? O co se můžete opřít a co vám naopak komplikuje život?
 
 

© psychoweb.cz 2009-2017 Všechna práva vyhrazena. Jakékoli kopírování, další zveřejňování a šíření jakýchkoli textů, obrázků, fotografií, zdrojových kódů nebo jiných částí webu je bez písemného souhlasu zakázáno. Kontakt | Reklama | Podmínky použití | Seznam literatury      

Doporučujeme weby: Partneři | Deprese | Schizofrenie | Sebevražda | Psychotesty | Angličtina | Hypnóza | Test paměti a IQ v akci | Psychologie barev | Syndrom vyhoření | Psychotesty pro řidiče |
Psychotesty k policii | Psychologie - poradna | Nevěra | Seznam psychologů | Relaxace ke stažení | Testy a psychotesty | Test partnerského vztahu | Jak se zbavit úzkosti a deprese | Kurzy psychologie online | Psychoterapie | Přijímačky na psychologii | SEO webu sledují SEO nástroje.cz |